Дозвільна система

Закони України
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів
Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Постанови
Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів
Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства
Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу
Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин
Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру

Регламенти
Наказ про затвердження форм регламентів (інформаційних карток)
Регламент на видачу ветеринарних документів та дозволів на ввезення