Закупівлі і вакансії

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України
Законів України “Про державну службу”
“Про засади запобігання і протидії корупції”
Про ветеринарну медицину

              “Про безпечність та якість харчових продуктів

                         

 1. Питанняна   перевірку   знання   Конституції   України
  1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основніриси  Української держави за Конституцією України
  (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційнийстатус  державної мови та мов національних
  меншин України (стаття 10).
 6. Об’єктиправа  власності  Українського народу (статті 13,
  14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання,правове  регулювання   яких   визначається   та
  встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення,склад   та  введення  в  дію  рішень  Ради
  національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. ПовноваженняКабінету  Міністрів  України  (статті  116,
  117).
 23. Повноваженнямісцевих     державних     адміністрацій
  (стаття 119).
 24. Статуспрокуратури  України  за   Конституцією   України
  (стаття 121).
 25. Система судів в Україні (стаття 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27. Системаадміністративно-територіального  устрою  України
  (стаття 133).
 28. Питання нормативногорегулювання  Автономної  Республіки
  Крим (стаття 137).
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31. Повноваженнятериторіальних   громад   за   Конституцією
  України (стаття 143).
 32. Статуста  повноваження  Конституційного  Суду   України
  (статті 147, 150).
 33. Порядокподання  законопроекту  про  внесення  змін   до
  Конституції України (стаття 154).
 34. Питанняна перевірку знання Закону України “Про державну
  службу”
 35. Поняття державної служби,державного службовця  і  посади
  відповідно до Закону України “Про державну службу” (статті 1, 2).
 36. Право на державну службу (стаття 4).
 37. Основні принципи державної служби (стаття 3).
 38. Основнінапрями  державної  політики  у  сфері  державної
  служби (стаття 6).
 39. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).
 40. Основні права державних службовців (стаття 11).
 41. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її
  проходженням (статті 12, 16).
 42. Особливостідисциплінарної   відповідальності   державних
  службовців (стаття 14).
 43. Присяга державних службовців (стаття 17).
 44. Відстороненнядержавного   службовця   від   виконання
  повноважень за посадою (стаття 22).
 45. Класифікаціяпосад   та   ранги   державних  службовців
  (статті 25, 26).
 46. Прийняттяна  посаду державного службовця;  випробування
  при прийнятті на державну службу;  стажування державних службовців
  (статті 15, 18, 19).
 47. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
 48. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
 49. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
 50. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
 51. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
 52. Щорічніта  додаткові  відпустки  державних  службовців;
  соціально-побутове забезпечення державних службовців  (статті  35,
  36).
 53. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
 54. Відповідальністьза порушення законодавства про державну
  службу (стаття 38).
 55. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання  на  перевірку знання Закону України “Про засади
запобігання і протидії корупції” .

 1. Визначеннятермінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт
  інтересів, корупційне    правопорушення,    неправомірна    вигода
  (стаття 1).
 2. Суб’єктивідповідальності  за  корупційні  правопорушення
  (стаття 4).
 3. Суб’єкти,які   здійснюють  заходи  щодо  запобігання  і
  протидії корупції (стаття 5).
 4. Обмеженнящодо   використання   службового   становища,
  сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).
 5. Обмеженнящодо  одержання  дарунків  (пожертв)  та роботи
  близьких осіб (статті 8, 9).
 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
  діяльність, пов’язану з  виконанням  функцій  держави,  місцевого
  самоврядування (стаття 10).
 7. Спеціальнаперевірка  щодо  осіб,  які   претендують   на
  зайняття  посад,  пов’язаних  із  виконанням  функцій  держави або
  органів місцевого самоврядування (стаття 11).
 8. Фінансовий контроль (стаття 12).
 9. Кодексиповедінки  та  врегулювання  конфлікту  інтересів
  (статті 13, 14).
 10. Антикорупційнаекспертиза  проектів  нормативно-правових
  актів (стаття 15).
 11. Участьгромадськості  в  заходах  щодо   запобігання   і
  протидії корупції (стаття 18).
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні
  і протидії корупції (стаття 20).
 13. Видивідповідальності   за   корупційні   правопорушення
  (стаття 21).
 14. Особливостізвільнення  з  роботи  осіб,   які   вчинили
  корупційні правопорушення (стаття 22).
 15. Відновлення прав і законнихінтересів  та  відшкодування
  збитків,  шкоди,  завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок
  вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

III. Питання  на  перевірку знання Закону України “Про ветеринарну медицину”,“Про безпечність та якість харчових продуктів”

 1. Заходи правового та соціального захисту, матеріальне та соціальне забезпечення спеціалістів ветеринарної медицини ( стаття 102 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 2. Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи. ( стаття 7 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 3. Основні завдання держави в галузі ветеринарної медицини ( стаття 3 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 4. Права та обов’язки посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль. ( стаття 11 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 5. Цілі ветеринарно-санітарних заходів ( стаття 20 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 6. Наукове забезпечення ветеринарної медицини. ( стаття 60 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 7. Права і обов’язки державних інспекторів ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд ( стаття 13 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 8. Державний контроль та нагляд за безпечністю та якістю ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини. ( стаття 17 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 9. Поняття ветеринарної медицини, ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополучча та ветеринарно-санітарних заходів ( стаття 1 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 10. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за переміщенням тварин. ( стаття 15 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 11. Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль ( стаття 10 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 12. Повідомлення державних інспекторів ветеринарної медицини про ввезення на територію України живих тварин ( стаття 84 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 13. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринках ( стаття 16 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 14. Виробництво та обіг кормових добавок, преміксів та готових кормів. ( стаття 77 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 15. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об”єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів. ( стаття 22 Закону України “ Про безпечність та якість харчових продуктів” )   .
 16. Ветеринарна практика. ( стаття 100 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державної служби ветеринарної медицини ( стаття 97 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 18. Забій тварин. ( стаття 33 Закону України ” Про безпечність та якість харчових продуктів ” ).
 19. Принципи застосування ветеринарно-санітарних заходів ( стаття 27 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 20. Державна реєстрація ветеринарних препаратів, преміксів, готових кормів та кормових добавок. ( стаття 63 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 21. Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю на м”ясопереробних, рибопереробних та молокоперобних підприємствах, а також на підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях) . ( стаття 33 Закону України ” Про безпечність та якість харчових продуктів ” ).

22.Агропродовольчі ринки. ( стаття 35 Закону України ” Про безпечність та якість харчових продуктів ” ).

 1. Повноваження територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України з державною інспекцією ветеринарної медицини ( стаття 7 п 7 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 2. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта та атестація спеціалістів ветеринарної медицини. ( стаття 101 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 3. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі ветеринарної медицини ( стаття 5 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 4. Соціальний і правовий захист спеціалістів ветеринарної медицини. ( стаття 102 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики ( стаття 6 Закону України ” Про ветеринарну медицину “).
 6. Вимоги щодо карантину тварин, які ввозяться на територію України. ( стаття 92 Закону України ” Про ветеринарну медицину “).
 7. Органи державного управління в галузі ветеринарної медицини ( стаття 4 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).
 8. Територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
 9. Видача відповідних ветеринарних документів ( стаття 32. Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).

33.Обіг ветеринарних препаратів. ( стаття 67 Закону України ” Про ветеринарну медицину ” .

 1. Документація ветеринарно-санітарних заходів. ( стаття 31. Закону України ” Про ветеринарну медицину ” ).

 

 

Додаток до річного плану закупівель Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області

Реєстр закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік по Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини.

Додаток до річного плану закупівель по Чернівецькій обласній лікарні ветеринарної медицини на 2016 рік

Зміни до додатку до річного плану закупівель Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області

Зміни до додатку до річного плану закупівель Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області (2)

Зміни до додатку до річного плану закупівель Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області (3)

Зміни до додатку до річного плану закупівель Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області (4)

 

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік. Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області