Ліцензування

Порядок одержання ліцензії

Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання повинен особисто або через уповноважену особу звернутися до Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області із заявою встановленого зразка (ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”). Заява про видачу ліцензії повинно містити наступні дані:

  • відомості про суб’єкта господарювання — заявника (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, банківські реквізити юридичної особи; П. І. Б., паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи);
  • вид господарської діяльності у відповідності зі ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, на здійснення якої заявник хоче отримати ліцензію.
  • відомості суб’єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження певної господарської діяльності (оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами або ветеринарної практики).

Ліцензування господарської діяльності здійснюється:
– з оптової і роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами;
ветеринарної практики.

До заяви додається виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення суб’єкта господарювання до ЄДРПОУ). Копії зазначених документів повинні бути завірені нотаріусом або органом, який видав оригінал.
Заява про видачу ліцензії та додані до нього документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику. У випадку, якщо заяву підписано або подано особою, яка не має на це повноважень, або документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням встановлених законодавством вимог, така заява може бути залишена Головним управлінням ветеринарної медицини в Чернівецькій області без розгляду (ч. 8 ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”).
Про залишення заяви без розгляду Головне управління ветеринарної медицини в Київській області письмово повідомляє заявника. Після усунення причин, які послужили підставою для залишення заяви без розгляду, заява про видачу ліцензії може бути подано повторно. За заявою, прийнятою до розгляду, Головне управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області може прийняти одне з двох рішень: про видачу або про відмову у видачі ліцензії. Загальний термін для прийняття рішення складає 10 робочих днів з дати надходження заяви. Спеціальним законодавством можуть бути передбачені й інші строки для прийняття рішення (ст. 11 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”). Після розгляду заяви та прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії Головне управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення письмово повідомляє про це заявника.